Εάν επιθυμείτε να κατεβάσετε κάποια από τις φωτογραφίες, σας παρακαλούμε ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία:

  1. Επιλέξτε την φωτογραφία προτίμησής σας από την οριζόντια μπάρα με τις καδραρισμένες φωτογραφίες
  2. Στο παράθυρο που ανοίγει με την φωτογραφία, κάνετε κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού σας και
  3. Αποθηκεύετε την επιλεγμένη φωτογραφία στον σκληρό δίσκο σας.

Σας ευχαριστούμε!

Δωμάτια
Εξωτερικές Εγκαταστάσεις

Σελίδα 1 2 

Εσωτερικοί χώροι

Σελίδα 1 2 

Pool
Content Management Software (c)opyright 2000-2006 by HELLMEDIA GmbH